Poéticure en haikumedicijnen

Hoop

Wat zouden we zijn zonder hoop? Als het leven ons op welke manier dan ook
uitdaagt, is het de hoop die ons erdoor heen leidt. Het weten waarom we
hoopvol zijn, werkt beter dan blinde hoop..
Je weet nooit wat er achter de volgende bocht ligt. De haiku’s van deze week
geven je de kans om je hoop te koesteren zodat je klaar bent als je die
bocht bereikt.
Het nu is de enige plek waar we echt kunnen leven met elk deel van ons wezen.
Het is daar waar al ons menselijk potentieel ligt. In deze oefening zoeken
we naar redenen om door te gaan ondanks dat wat ervoor kan zorgen dat
je alles verliest.

Begin met een paar langzame ademhalingen om je hoofd leeg te maken en
ontspan jezelf.
Denk aan een moment waarop je hoop bijna vervlogen was. Schrijf dat op.
Laat het uitzichtloze gevoel (nu of in het verleden) in je lichaam zinken. Als het
nu zo is, wees dan zo medelevend met jezelf als je maar kunt zijn.
Kijk naar de situatie die het veroorzaakte en wacht tot je innerlijke wijsheid
je naar je haiku leidt. Laat je gedachten stromen en gaan waar ze kunnen.
Wees eenvoudig en eerlijk in het uiten van de hoop die in u flakkert, ondanks
de situatie.

Het onverwachte

We weten dat het hebben van een positieve instelling wonderen doet. En dat
openstaan voor het ontvangen van wat we nodig hebben, deuren openhoudt
waarvan we niet eens wisten dat ze bestonden. Hoe kunnen we onszelf aanmoedigen
om onze eigen deuren open te houden als we weinig hoop hebben?
Misschien komt er een ervaring uit je verleden in je op, toen je in een moeilijke tijd
een of andere zegening ontving. Laten we kijken of we daarmee kunnen werken:
Ga rustig zitten terwijl je je herinnering naar je toe laat komen. Geef het alle tijd die
je nodig hebt.
Als je je eenmaal een onverwachte ervaring herinnert – van vriendelijkheid, tot
geld, tot een kans van welke aard dan ook , maak dan duidelijk hoe het gebeurde.
Maak kleine aantekeningen als je wilt. Laat die ervaring in je lichaam zinken.
Waar voel je het? Omarm je herinnering als de les die ze zou kunnen zijn.
Schrijf eenvoudig en eerlijk. De eerste regel leidt je naar iets wat je misschien nog
niet in gedachten hebt.
Kijk of je haiku je iets vertelt over je rol op je onverwachte moment. Heb je iets
geleerd over hoe onverwachte gebeurtenissen je reden geven om te hopen?

Rituelen

Rituelen bestaan in alle culturen, religies, rassen en disciplines. Ze helpen
onze overtuigingen te koesteren en geven ons een manier om met de
onzichtbare wereld om te gaan.
Welke rituelen heb jij? Misschien religieuze rituelen of het zingen van bepaalde
liedjes tijdens de vakantie of het bereiden van bepaald voedsel in een bepaalde
periode van het jaar of het afsluiten van je werkdag op een bepaalde manier. Ze
lijken allemaal een gevoel van hoop te geven .
Laat ons eens kijken wat je kan bedenken.
Word rustig en maak je hoofd leeg met een paar reinigende ademhalingen.
Laat het idee dat rituelen je wijzen op iets dat je herhaaldelijk doet en dat zinvol
voor je is. Schrijf het op.
Zie jezelf het doen. Merk op welke gevoelens het in je opwekt.
Beschrijf het in de eenvoudigste bewoordingen en begin de haiku met een aspect
van het ritueel. Ontdek vervolgens hoe dat ritueel je tot zegen is in de volgende
twee regels.