PoétiCure en Haikumedicijn deel VI

originele tekst: Kathy Curtis

4: Aanpassen

Op momenten dat we door een moeilijke periode gaan, komen we soms tot het besef dat er geen andere keuze is dan ons aan te passen. We begrijpen dat vechten ons nergens toe leidt. Aanvaarden van de situatie is soms de enige optie voor onze mentale rust.
Schrijven helpt vaak bij het verwerken van het verlies van een diebare en er zijn nog vele andere situaties waarin we ons noodgedwongen moeten aanpassen.

Hoe heb jij dat gedaan? Sta even bij stil wat er in je opkomt en schrijf het neer. Heb jij, net als de meeste mensen er eerst tegen gevochten? Hoe voelde dat in je lichaam? Geef je gevoelens de tijd om woorden en beelden te vormen en begin te schrijven als ze in je opkomen. Hou het simpel en waar.
Bemerk wat je erbij voelt om je, als een steentje in de rivier, over te geven aan de stroming en mee te tuimelen met de vloed. Het leven is een rivier en voor iedereen komen er momenten dat we ons aan de stroming moeten overgeven .

5: Laat jouw licht schijnen

We blijven nog even bij het thema van het zelfmededogen. We schrijven over hoe jij het licht in jezelf toelaat om te schijnen, zelfs als de dingen niet goed gaan. Sommige situaties tasten onze zelfwaardering aan en ons mentaal, emotioneel en spiritueel welzijn.
Ik geloof dat deze uitdagingen er zijn om ons iets te leren en dat als we ervoor openstaan om iets te leren, we door elke situatie heen geraken, sterker dan we ervoor waren. We zijn meer dan wat het leven ons voor de voeten werpt. We zijn zoals een diamant met stukken die stralen en stukken die dof zijn. Het beste stuk van onszelf hebben we misschien uit het oog verloren. Neem rustig de tijd om te kijken wat je het meest waardeert aan wie jij bent en schrijf erover hoe je dat naar buiten laat schijnen. Zit even rustig op jezelf en bekijk je innerlijk licht. Sluit je ogen en zie hoe je van binnenuit verlicht wordt. Hoe voelt dat en hoe ziet het er uit?
Schrijf de woordjes lukraak op die in je opkomen. Begin dan te schrijven op eenvoudige wijze en druk eerlijk uit hoe jouw licht jou tot jezelf maakt. Je kan ook jouw licht vergelijken met iets buiten jezelf dat je er aan herinnert. Glimlach en tel je lettergrepen. Over je innerlijk licht schrijven is mooi om de reeks over zelfmededogen te sluiten.