Poéticure en haikumedicijnen

Hoop

Wat zouden we zijn zonder hoop? Als het leven ons op welke manier dan ook
uitdaagt, is het de hoop die ons erdoor heen leidt. Het weten waarom we
hoopvol zijn, werkt beter dan blinde hoop..
Je weet nooit wat er achter de volgende bocht ligt. De haiku’s van deze week
geven je de kans om je hoop te koesteren zodat je klaar bent als je die
bocht bereikt.
Het nu is de enige plek waar we echt kunnen leven met elk deel van ons wezen.
Het is daar waar al ons menselijk potentieel ligt. In deze oefening zoeken
we naar redenen om door te gaan ondanks dat wat ervoor kan zorgen dat
je alles verliest.

Begin met een paar langzame ademhalingen om je hoofd leeg te maken en
ontspan jezelf.
Denk aan een moment waarop je hoop bijna vervlogen was. Schrijf dat op.
Laat het uitzichtloze gevoel (nu of in het verleden) in je lichaam zinken. Als het
nu zo is, wees dan zo medelevend met jezelf als je maar kunt zijn.
Kijk naar de situatie die het veroorzaakte en wacht tot je innerlijke wijsheid
je naar je haiku leidt. Laat je gedachten stromen en gaan waar ze kunnen.
Wees eenvoudig en eerlijk in het uiten van de hoop die in u flakkert, ondanks
de situatie.

Het onverwachte

We weten dat het hebben van een positieve instelling wonderen doet. En dat
openstaan voor het ontvangen van wat we nodig hebben, deuren openhoudt
waarvan we niet eens wisten dat ze bestonden. Hoe kunnen we onszelf aanmoedigen
om onze eigen deuren open te houden als we weinig hoop hebben?
Misschien komt er een ervaring uit je verleden in je op, toen je in een moeilijke tijd
een of andere zegening ontving. Laten we kijken of we daarmee kunnen werken:
Ga rustig zitten terwijl je je herinnering naar je toe laat komen. Geef het alle tijd die
je nodig hebt.
Als je je eenmaal een onverwachte ervaring herinnert – van vriendelijkheid, tot
geld, tot een kans van welke aard dan ook , maak dan duidelijk hoe het gebeurde.
Maak kleine aantekeningen als je wilt. Laat die ervaring in je lichaam zinken.
Waar voel je het? Omarm je herinnering als de les die ze zou kunnen zijn.
Schrijf eenvoudig en eerlijk. De eerste regel leidt je naar iets wat je misschien nog
niet in gedachten hebt.
Kijk of je haiku je iets vertelt over je rol op je onverwachte moment. Heb je iets
geleerd over hoe onverwachte gebeurtenissen je reden geven om te hopen?

Rituelen

Rituelen bestaan in alle culturen, religies, rassen en disciplines. Ze helpen
onze overtuigingen te koesteren en geven ons een manier om met de
onzichtbare wereld om te gaan.
Welke rituelen heb jij? Misschien religieuze rituelen of het zingen van bepaalde
liedjes tijdens de vakantie of het bereiden van bepaald voedsel in een bepaalde
periode van het jaar of het afsluiten van je werkdag op een bepaalde manier. Ze
lijken allemaal een gevoel van hoop te geven .
Laat ons eens kijken wat je kan bedenken.
Word rustig en maak je hoofd leeg met een paar reinigende ademhalingen.
Laat het idee dat rituelen je wijzen op iets dat je herhaaldelijk doet en dat zinvol
voor je is. Schrijf het op.
Zie jezelf het doen. Merk op welke gevoelens het in je opwekt.
Beschrijf het in de eenvoudigste bewoordingen en begin de haiku met een aspect
van het ritueel. Ontdek vervolgens hoe dat ritueel je tot zegen is in de volgende
twee regels.

Haikumedicijn en PoétiCure

Deel VIII

De schoonheid in je leven, vrij naar Kathy Curtis

Er zijn zoveel redenen om attent te zijn op de mooie dingen in je leven, een van de voornaamste is dat het een manier is om in het nu te zijn. Een andere reden is dat schoonheid je vult met emoties zoals verbazing, verwondering, bewondering.. Het helpt je om je welbevinden te vergroten.
In deze reeks haiku’s gaan we spelen met de dingen die ons vullen met positiviteit: het zien en het uiten van schoonheid.

1: Trek je ogen open

We beginnen met een haiku die erover gaat hoe het voelt om bewust te kijken naar de schoonheid in je leven.
Iedereen heeft een andere definitie van schoonheid of waar je het vindt. Je vindt overal schoonheid: in mensen, in plekken, in dingen, in ideeën, in woorden, in muziek.. De lijst is eindeloos. En vergeet jezelf niet, ook in jezelf is veel schoonheid te ontdekken.
Wat wordt er geraakt in jou als je bewust naar schoonheid gaat kijken? Het moet niet moeilijk zijn, want het is overal rond ons te vinden.
Zit rustig en stel je jezelf voor terwijl je uitkijkt naar schoonheid. Waar zie je jezelf heengaan? Hoe voelt het als je door de deur wandelt? Welke uitdrukking heb je op je gelaat? Wat is het eerste ding dat je voor de geest komt en dat je met verwondering vervult?
Houd het simpel en eerlijk en schrijf je haiku van deze plek van waardering. Probeer woorden te creëren die even mooi zijn als de scène in je hoofd. Speel met het rimte van de woorden als je ze laat passen in het formaat van de haiku. Hopelijk krijg je een goed gevoel bij deze oefeninge en wordt de wereld alweer een beetje beter…

2: Aardse genoegens


Een zeer inspirerende oefening. Focus je in je haiki op de schoonheid van de aarde en zijn flora en fauna. We zijn zo gezegend om buiten te kunnen gaan en een rijdom van schoonheid aan te treffen op het kleinste stukje aarde. Je hebt ook de vrijheid om te schrijven over eender welke mooie scène je voor de geest komt. Iedereen heeft een eigen voorkeur voor bepaalde scènes, dus schrijf gewoon wat jou het meest inspireert.
Een moment in de natuur kan een herinnering voor lang zijn, het is dat gevoel dat ik je vraag in jezelf te ontdekken als je deze haiku schrijft. Ontspan, neem een paar diepe ademhalingen en laat je meevoeren naar de mooiste scene die je je kan voorstellen. Neem ze in je op met al je zintuigen, voel het in je lichaam, ruik het, en ervaar het zo open en een aanvaardend als je kan. Laat die imaginaire reis je nu voeden met de woorden die je nodig hebt. Gebruik de eenvoudigste elementen uit je ervaring voor de eerste regel en laat de beschrijving verder rollen in regel 2 en 3.
Ik hoop dat je tevreden bent met het mooie plaatje dat je beschreven hebt, waarschijnlijk is het prachtig!

PoétiCure en Haikumedicijn, deel VIII

vrij naar Kathy Curtis

4: Aanvaarden


Er zijn zovele manieren om iets of iemand in je leven te verliezen. We rouwen als we een geliefde verliezen, maar ook een scheiding, of een huisdier verliezen, of een job, het zijn allemaal dingen waar we om kunnen rouwen. De laatste fase bij het helen na verlies is de aanvaarding, we zullen nooit meer dezelfde zijn na een verlies maar als we kunnen accepteren, leeft ons verlies op een een rustiger manier in ons.
Hoe voelt het als je een verlies accepteert waar je nooit naar gevraagd hebt? Dat is het onderwerp van deze haiku. Zit stil voor een moment, en roep een verlies in je op dat je nog voelt. Voel het in je lichaam als je het beeld bestudeert dat in je opkomt. Omkader het beeld met een gevoel van aanvaarding. Hoe voelt het nu? Welke woorden komen hierbij bij je op? Geef de haiku de kans om je te helpen zeggen wat aanvaarding voor je doet. Wees vriendelijk en eerlijk, sta open voor alles wat je voelt, misschien voel je een stukje rust in je opkomen terwijl je je haiku schrijft.
Aanvaarden is een bitterzoet pad naar innerlijke rust, maar het leidt ernaar toe. Geef jezelf een knuffel voor het onder woorden brengen van die tedere gevoelens.

5: Het lichaam


Rust raakt elk deel van ons, onze geest, ons hart, ons lichaam, onze ziel. We zitten heel veel tijd in ons hoofd, en dan is het goed te weten, dat als we in ons hoofd geen rust kunnen vinden, het ons op een andere plek in ons lichaam misschien wel lukt.
Zoals bijvoorbeeld door een warm bad te nemen, blootsvoets in het gras te lopen, een hond strelen…allemaal kleine dingetjes die ons hart kunnen vullen met rust
In deze haiku gaan we uitdrukken op welke manier wij een fysieke gevoel van rust ervaren.
Ontspan even en haal je een situatie voor de geest waarin je je rustig voelt . Schrijf het op.
Voel het in alle details in je lichaan. In eenvoudige woorden breng je dat gevoel op papier, laat je lichaam spreken en geniet van de rustgevende gevoelens die je bemerkt. Laat je lichaam spreken.